logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS


Viimati lisatud


02.-06.03 VÕÕRKEELTE NÄDAL

 

03.03 toimus 6.klasside õpilaste ilusa käekirja võistlus vene keeles.

Võitjad: 1.Karmen – Eliise Väinanen  6c

                2. Anastassia Gorbunova  6b

                3.Liina Tõnso  6a

                4. Marlen Matteus  6a

               5. Hanna – Kristiina Saarep  6c

                6. Anette Mägi  6c

                7. Sandra Lasn  6a

                8. Tuuli Torop  6a

                9. Oliver Sild  6a

               10. Birgit Pärtel  6a

 

Õpilased valmistasid ette õp.-d Olga Izmailova, Tiiu Kasearu, Tiina Kerem  ja Malle Ling


Muudatused suusatundides!

 

Seoses kehavade lumeoludega, toimuvad suusatunnid 2.-11. märtsini 2015 kooli staadionil matka vormis. Kellaajad jäävad samaks. Uisutamine toimub endiselt teisipäeviti Harju tänava uisuplatsil.

Lugupidamisega,

Kehalise kasvatuse ainesektsioon


Lastevanematele, kelle lapsed alustavad kooliteed 1.septembril 2015

 

 

Ootame Teid kooliga tutvuma 25.veebruaril kell 17.30 kooli aulasse 

 

1.Tallinna Kristiine Gümnaasiumi olevik ja tulevik.  Direktor Tiina Pall

2. Kooli õppekava, 1.klassi õpilaste vastuvõtt. Õppealajuhataja Anu Rannus

3. Tutvumine kooli ruumidega.


TKG 96

Reedel, 13. veebruaril tähistati Kristiine gümnaasiumi sünnipäeva. Õpilaste nimel rääkis Grete Metsoja.

Tere hommikust armas koolipere! Oleme täna päikesetõusu ajal kogunenud siia, tähistamaks meie kooli 96. sünnipäeva. Meie koolis on õppinud paljud lapsed meie heade õpetajate käe all. Õpilased on siit saanud hea hariduse ja nii mõnestki on sirgunud edukas arst, teadlane või mõnel muul alal edukas ilmakodanik.

Meie koolil on palju tuntud vilistlasi. Näiteks: lastekirjanik Ellen Niit, näitlejad Ita Ever, Marilin Jürman, Salme Reek, Tiina Tauraite, Taavi Eelmaa, helilooja Olav Ehala ja teised.

Meie kool ei ole alati kandnud nime Tallinna Kristiine Gümnaasium . 13.veebruaril 1919. aastal asutati kool nimega Tallinna Linna Teine Tütarlaste Gümnaasium. Läbi aegade on kool veel kandnud järgevaid nimesid : Aleksandrine Pedusaare tütarlaste kool, Tallinna 4. gümnaasium, Tallinna 4.keskkool, Tallinna Üldgümnaasium. Aastal 2006 sai kooli nimeks Tallinna Kristiine Gümnaasium.

Läbi aastate ja aja, läbi mitme iidse maja... need on  Meie kooli hümni esimese salmi esimesed read, mis annavad meile teada, et meie kool ei ole mitte alati tegutsenud siin majas. Selles majas on kool tegutsenud aastast 1963, oma uues kuues aastast 2008.

Meie kooli on edukalt juhtinud paljud tublid mehed ja naised. Täna on meie juhiks direktor Tiina Pall. Soovime teile palju edu ja jõudu, hoidmaks edaspidigi meie kooli tõusval kursil.

Meie kool on oma algusaegadest saadik pannud rõhku tugevale õppetööle ja õpilaste heaolule. Koolis on läbi aegade käinud tragid lapsed, kes korraldavad igasuguseid vahvaid üritusi ja sündmusi, et koolipäevadesse värvi ja lõbusust tuua. Meie tublimatest tublimad õpilased on esindanud kooli olümpiaadidel, spordivõistlustel ja paljudel muudel konkurssidel. Kõige väljapaistvamatele õpilastele on jagatud ka stipendiume.

Meie koolil on vanust ja väärikust. Siit on õpilased võtnud kaasa toredaid ja helgeid mälestusi.

Hoiame siis oma kooli mainet ka edaspidi kõrgel. Õppigem tublisti, õpetagem hästi ja mis kõige tähtsam: hoidkem kokku! Ilusat pidupäeva teile kõigile!


Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi 2015-2016

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel 10. klassi lend järgmistele õppesuundadele: humanitaarsuund; reaalsuund.

Lisainformatsiooni valikainete kohta TKG gümnaasiumi õppekavast (dokumendiregistris). Vastuvõtukatsetel sooritavad TKG gümnaasiumiastmel õppida soovijad  inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles testid, mis sisaldavad ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

 

Katsed Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi toimuvad 26. märtsil 2015, kell 15.00!

Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt 24. märtsiks 2015 registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis.

Katsetele tulles peab õpilasel kaasas olema: isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, kalkulaator, joonlaud, harilik pliiats, sirkel.

 

Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis. Testide kogusumma 75 punkti (25+25+25).

Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest saadud punktidele järgmiselt:

 • ainult hinded “5“ ja "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 15 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 7 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 5 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 1 punkt;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti. 

 

Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel. Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt. Vestluselt võib lisanduda kuni 10 punkti. Vestlusteemad on järgnevad: motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ning vestluse tulemus. Vastuvõtukatsete tulemustest  teavitatakse õpilasi või vanemaid kirjalikult (e-kirjaga). Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1. oktoobrini 2015.

 

Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-26. juunini 2015!

Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtukatsed ja on nimetatud kooli õpilaskandidaadiks, järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • põhikooli lõputunnistus (originaal),
 • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia,
 • 1 foto 3 x 4 cm.

Õpilase kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib Tallinna Kristiine Gümnaasium õpilase esialgsesse nimekirja. Õpilane saab olla ainult ühe kooli esialgses nimekirjas. Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada, palub kool teatada oma soovist kirjalikult.

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate vastuvõtt gümnaasiumisse toimub katseteta.Õpilaskandidaatide väljaselgitamisel oma kooli õpilaste hulgast on olulised:

 1. õpitulemused ja suhtumine õppetöösse;
 2. saavutused õppe- ja huvitegevuses;
 3. aineõpetajate hinnangud;
 4. kooli kodukorra täitmine;
 5. koolikohustuse täitmine;
 6. IX klassi tunnistus s.h. eksamitulemused;
 7. põhikooli lõputunnistus.

Tulevased sündmused:


T 3.03 pärast neljandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
K 4.03 pärast kolmandat tundi 8.-12. klassi mälumäng
K 4.03 pärast viiendat tundi 5.-7. klassi mälumäng
N 5.03 pärast kolmandat tundi ÕE koosolek
N 5.03 neljanda tunni ajal võõrkeeltepäev
R 6.03 teise tunni ajal emakeelepäev (1a, 2a, 3a, 4a)
R 6.03 kolmanda tunni ajal emakeelepäev (1b,2b,3b,4b)
R 6.03 neljanda tunni ajal emakeelepäev (1c, 2c, 3c, 1d)Logi sisse

 

Tunniplaan

  

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333