EST ENG RUS

 


     


Playbox

22. märtsil toimus koolis Playbox. Kokku osales 7 esinejate gruppi. Tore oli näha, et etteasted olid läbi mõeldud ning suurepäraselt ette kantud. Võitjaks osutus 9. c klassi tüdrukute grupp, kes esitasid humoorikalt E.K.R.E laulu. 

Suur tänu kõigile osalejatele!


Teatrikuul teatrisse

Teatrikuud tähistasid 8.klassid ühiskülastusega Noorsooteatrisse. Koostööpäeval, 17.märtsil vaatasime etendust „Miks me varastasime auto“, mis rääkis inimlikkusest, siirusest ja tunnete haprusest. Lavastuse jätkuks on teatriarvustuse kirjutamine kirjanduse tunnis.

Õpetajaid tänas VAT teater koostöö eest koolituse ja etendusega „Agnes, kroonikud ja psühhokroonikud“. Erivajadustega inimeste teema juhtis tähelepanu tänasele vaimse tervise olukorrale. Teater oli avanud ka pihiboxi ehk anonüümse mikrofoni, kus õpetajad said avaldada oma soove ja ettepanekuid teatritegijatele.

Koolitusel osalesid õpetajad Marika Ritso ja Piret Vahtra.


Luulepäev luuletuste ja luuletajatega

Rahvusvahelisel luulepäeval, 21.märtsil kohtusid meie kooli õpilased ja õpetaja Piret Vahtra Tallinna Keskraamatukogus noorte luuletajatega. 8.a ja 8.c klassi külaliseks oli noor poeet Reijo Roos, kes kõneles luuletamise isiklikust ja ühiskondlikust väljundist, tutvustas oma loometeed ja luges tekstinäiteid avaldatud loomingust.

9.c ja 9.d klass kohtus eelmise aasta Juhan Liivi luulepreemia laureaadi ja ajakirja Värske Rõhk toimetaja Mirjam Parvega. Teemaks luule sõnavara leidmine omakeelses ja tõlkeluules. Tutvustati loomehuviliste õpilaste võimalusi saada asjatundlikku tagasisidet oma luulekatsetustele ja jõuda trükiste veergudele. Osalejad said kingituseks ajakirja Värske Rõhk viimase numbri.

Kõik 7.-12.klassid tähistavad luulepäeva vendade Liivide etluskonkursi klassivoorudega 20.-22. märtsini. 23.märtsil toimub etluskonkursi koolivoor.

Tekst: õpetaja Piret Vahtra


Lauatennises 2. koht

Reti Juus ja Erik Nüüd esindasid meie kooli Tallinna koolide lauatennise võistlusel 8. märtsil. Mõlemad saavutasid kõrge 2. koha. Palju õnne!


Hoiame ja austame oma emakeelt

Eesti keele püsimine oleneb meie kõigi soovist oma emakeelt kõnelda, hoida ja austada.

Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval meenutasid emakeelepäeva tekkimise lugu luuletekstidega 9. ja 11. klassi õpilased õpetaja Helmi Kelle juhendamisel.

Emakeelepäevale pühendatud interaktiivse viktoriini küsimused  kolmele kooliastmele koostas õpetaja Liina Pärismaa. 5.-6. klasside  vanuserühmas võitis 5.a klass, 7.-8. klassidest olid tasavägiselt tublid 7.b, 7.d ja 8.b. Vanemas kooliastmes 1. koht 12. klass, 2. koht 10. klass ja 3. koht 9.a klass. Ka pealtvaatajatel oli õpetlik värskendada teadmisi eesti keele ajaloost, vanasõnadest ja erinevate grammatiliste vormide moodustamisest. 10.klass pani oma õigekirjaoskuse proovile e-etteütlust kirjutades. Emakeeletundides vaadati EKI keelekilde eesti sõnade seletustega tuntud näitlejate esituses ja kinnistati paronüümide teemat Rahvusraamatukogu digiviktoriini tehes. Algklassid panid vestibüülidesse välja oma traditsioonilise Kauni Käekirja konkursi tööd. Emakeelepäeva üritustest ootavad veel järge 8. ja 9.klasside kohtumised luuletajate Reijo Roosi ja Mirjam Parvega Tallinna Keskraamatukogus.

Iga päev eesti keelt väärtustades anname panuse oma emakeele püsimisse.

Kaunist emakeelepäeva meile kõigile!


Tulevased sündmused:


02.10 Tähistame muusikapäeva kontserdiga "Tik Tok live ansambliga Brassical"
05.10 Õpetajate päev
17.10 Koostööpäev
20.10 Ettelugemispäev
31.10 Halloweeni disko
30.10-03.11 Stiilinädal

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.