EST ENG RUS

Eelkool 2019/2020 õppeaastal

 

Kool planeeris eelkooli 2019/2020 õppeaastaks kevadel.

Tallinna Haridusamet kehtestas uueks õppeaastaks eelkooli läbiviimiseks uue korra ja hinnakirja. Seetõttu on kool sunnitud ootamatult töö ümber korraldama.

Leidsime variandi, millisel kujul on võimalik eelkool käivitada sügisest.

Vabandame tekkinud segaduse pärast!

 

 

Eelkool 2019/2020 toimub 1. oktoobrist 2019 - 31. märtsini 2020,  kolmapäeviti kell 16.30-18.00

Õppetegevuse aluseks on alushariduse õppekava.

Toimuvad lõimitud tegevused (emakeel, matemaatika, kunst, liikumine, muusika).

Registreerimine eelkooli toimub kodulehel oleva lingi kaudu kuni 13.septembrini. Lingi leiate SIIT

Seejärel saadab kool Teile vormi täitmiseks, mille alusel sõlmib kool lapsevanemaga lepingu.

Kuutasu sisaldab ka vajalikke õppevahendeid.

 

 

                                                                                               VÄLJAVÕTE

 

Tallinna Haridusameti 16.05.2019 käskkiri nr HA-4/36 Tallinna munitsipaalkoolide huviringi "Kooliks ettevalmistamine" õppetasu kehtestamine

 

Kooliks ettevalmistamine

3 tundi nädalas (õppetunni pikkus 30 minutit) - kuutasu õpilase kohta 30 eurot;

Üldhariduskoolides kehtestatud õppekavaväliste huvitegevuste hinnakirjad on kuupõhised õppeteenuse tasud. Tasu arvestamisel on sisse arvestatud koolivaheajad ja riiklikud pühad ning seetõttu ei tehta nendel perioodidel tasaarveldusi.

 

Kooliks ettevalmistamise huviringi korraldamine ei ole üldhariduskooli põhifunktsioon,

vaid 6 kuni 7 aastaste laste ettevalmistamine kooliks on koolieelsete lasteasutuste ülessanne tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusest nr 97 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".  Eelkooli ringist osavõtt on vabatahtlik ning ei taga õppekohta koolis, kus laps eelkooli huviringis osales. Kõigile Tallinna linna lastele on tagatud elukohajärgne 1. klassi õppekohta, k.a seni kodus viibinud lapsele, ilma eelkooli ringi läbimiseta

 

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevLogin

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"