EST ENG RUS

Eelkool 2020/2021 õppeaastal

Seoses COVID-19 levikuga, Vabariigi Valitsuse 9. märtsi korraldusega ning Tallinna linnas kehtestatud piirangutega oleme kahjuks sunnitud eelkooli alguse edasi lükkama.
Loodame pakkuda turvalist eelkooli teenust aprill-mai 2021
Täpsem info on leitav kooli kodulehel alates aprilli teisest poolest 2021
 

Eelkool 2019/2020 õppeaastal

Head eelkooli lapse vanemad!

Esimene koolipäev on 02. oktoobril algusega kell 16.25. Ootame teid 16.15, et laps jõuaks enne õppetegevuste algust panna oma riided garderoobi. Õppetöö hakkab toimuma kolmapäeviti kell 16.25-18.05

Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel.

Lapsel palume kaasa võtta koolikott koos pinali ja vahetusjalatsitega. Pinalisse palume panna 2 teritatud harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid (mitte vildikad), kustukumm,  teritaja. Koolikoti suurus peab olema selline, et sinna mahub  kooli poolt antavad õppevahendid: A4 suuruses õpimapp, mille vahele pannakse töölehed, aabits, töövihik.

Toredat (eel)kooliaastat!

 

Eelkool 2019/2020 toimub 1. oktoobrist 2019 - 31. märtsini 2020,  kolmapäeviti kell 16.30-18.00

Õppetegevuse aluseks on alushariduse õppekava.

Toimuvad lõimitud tegevused (emakeel, matemaatika, kunst, liikumine, muusika).

Registreerimine eelkooli on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kuutasu sisaldab ka vajalikke õppevahendeid.

                                                                                              

VÄLJAVÕTE 

Tallinna Haridusameti 16.05.2019 käskkiri nr HA-4/36 Tallinna munitsipaalkoolide huviringi "Kooliks ettevalmistamine" õppetasu kehtestamine

 

Kooliks ettevalmistamine

3 tundi nädalas (õppetunni pikkus 30 minutit) - kuutasu õpilase kohta 30 eurot;

Üldhariduskoolides kehtestatud õppekavaväliste huvitegevuste hinnakirjad on kuupõhised õppeteenuse tasud. Tasu arvestamisel on sisse arvestatud koolivaheajad ja riiklikud pühad ning seetõttu ei tehta nendel perioodidel tasaarveldusi.

 

Kooliks ettevalmistamise huviringi korraldamine ei ole üldhariduskooli põhifunktsioon,

vaid 6 kuni 7 aastaste laste ettevalmistamine kooliks on koolieelsete lasteasutuste ülessanne tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusest nr 97 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".  Eelkooli ringist osavõtt on vabatahtlik ning ei taga õppekohta koolis, kus laps eelkooli huviringis osales. Kõigile Tallinna linna lastele on tagatud elukohajärgne 1. klassi õppekohta, k.a seni kodus viibinud lapsele, ilma eelkooli ringi läbimiseta

 

Tulevased sündmused:Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"