EST ENG RUS

Hindamise juhend

Õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord.

Gümnaasium

Põhikool

 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;
 • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
 • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;
 • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2020/2021. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

 

Cambridge Assessment English C1 eksam

Eeltest 7.-22.12.20

Eksam 27.03.21

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 9.–11. juuni 2021. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

 

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
 • klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

 

Kokkuvõtva hindamise ajad 2020/2021. õppeaastal

 

Trimestri ja poolaasta õppeperioodid, hindamine põhikoolis:

1.trimester 1.09-27.11.2020
2.trimester 30.11.2020-19.03.2021
3.trimester 22.03.21-14.06.21
1.poolaasta 1.09.2020- 22.01.2021
2.poolaasta 25.01.2021-14.06.2021

Kujundav hindamine e-kooli tunnistusel 1.-3.klass; 4.-6.klass andeained (kunst, muusika, kehaline kasvatus; töö-, tehnoloogiaõpetus) Hinnangud e-kooli tunnistusele 22. jaanuar ja 14. juuni 2019

Gümnaasiumi kursuste ajad ja hindamine:
1 nädalatunniga ainetes:
I kursus 01.09.2020 - 11.06.2021;

2 nädalatunniga ainetes:
I kursus 01.09.2020 - 22.01.2021;
II kursus 25.01.2021 - 11.06.2021;

3 nädalatunniga ainetes:
I kursus 01.09.2020 - 27.11.2020;’
II kursus 30.11.2020 - 12.03.2021;
III kursus 15.03.2021 - 11.06.2021;

4 nädalatunniga ainetes:
I kursus 01.09.2020 - 06.11.2020;
II kursus 09.11.2020 - 22.01.2021;
III kursus 25.01.2021 - 01.04.2021;
IV kursus 05.04.2021 - 11.06.2021;

5 nädalatunniga ainetes:
I kursus 01.09.2020 - 16.10.2020;
II kursus 26.10.2020 - 11.12.2020;
III kursus 14.12.2020 - 19.02.2021;
IV kursus 01.03.2021 - 16.04.2021;
V kursus 26.04.2021 - 11.06.2021.

 

2020/2021 gümnaasiumi riigieksamite vormid ja ajad:

Cambridge Assessment English C1 eksam
Eeltest 7.-22.12.20
Eksam 27.03.21

1)eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021.
4) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Põhikooli lõpetamine:
1)eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4) valikeksam inglise,vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a

Tasemetööd, üleminekueksamid:
4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
loodusõpetus (kirjalik) – 23. september 2020. a;

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.Üleminekueksamid:
7.klass                                    7.-11. juuni 2021
10.klass                                  7.-11. juuni 2021
12.klasside koolieksam             7. -11.juuni 2021
Loovtöö ja uurimistöö kaitsmine
8. klass                                  10.-14. mai 2021
11. klass                                1.-4.juuni 2021

Tulevased sündmused:Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"