logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS

Hindamise juhend

Õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord.

Gümnaasium

Põhikool

 

Koolivaheaeg ja trimestrite hinnete väljapanek ei lange kokku

 

TRIMESTRITE JA POOLAASTATE AJAD PÕHIKOOLIS 2017/2018. ÕPPEAASTAL

I kooliaste

1.-3. klass

Kujundava hindamise    I poolaasta hinnangud  e-kooli tunnistusele 26. jaanuar 2018

                                    II poolaasta hinnangud  e-kooli tunnistusele 8. juuni 2018

 

II ja III kooliaste

4.-9. klassis kolm trimestrit

 1. klassis andeinetes (muusika, kunst, töö- ja tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) on kujundav hindamine Hinnangud e-kool tunnistusele 19. jaanuar ja 8. juuni 2018

 

I trimestri lõpp 1. detsember 2017

II trimestri lõpp 16. märts 2018

III trimestri lõpp 8. juuni  2018

 

I poolaasta lõpp 26. jaanuar 2018

II poolaasta lõpp 8. juuni 2018

1.-8. klasside viimane koolipäev 8. juuni 2018

Õppeaasta lõpp 11. juuni 2018

 

Gümnaasium 

G ASTMES ja 11. KLASSIDES

1 tund nädalas

8. juuni

 

 

 

 

 

2 tundi nädalas

26. jaan

8. juuni

 

 

 

 

3 tundi nädalas

27. nov

12. märts

8. juuni

           

 

 

4 tundi nädalas

10. nov

22. jaan

29. märts

8. juuni

 

 

5 tundi nädalas

20. okt

15. dets

16. veeb

13. apr

8. juuni

 

6 tundi nädalas

9. okt

24. nov

15. jaan

23. veeb

13. apr

8. juuni

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. klass
 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) –  29. mai 2018
 1. klass
 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

7.klass – üleminekueksam (4. juuni 2018)

 1. klass – loovtöö (kaitsmine 12.-16. märts 2018)

10.klass – üleminekueksam (4. – 6. juuni 2018)

 1. klass – koolieksam (4.-8. Juuni 2018)
 2. klass – uurimistöö (kaitsmine 5.-8. juuni 2018)
 3. klasside iseseisva töö nädal - 2.-4. mai

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt leiab:

 1. Riigieksamite vormid ja ajad
 2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, ajad ja vormid
 3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tulevased sündmused:


Eesti Vabariigi juubelile pühendatud aktused reedel, 23. veebruaril

9.50 1.-2. klass
10.55 3.-4. klass
12.00 5.-8. klass
13.05 9.-12.klassLogin

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333