EST ENG RUS

Konkurss vabade ametikohtade täitmiseks

Juhindudes Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg5 ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 22. aprilli 2010 käskkirjast nr 1.1-6/18A ”Tallinna Kristiine Gümnaasiumi personali värbamise ja valiku ning uute töötajate liitmise põhimõtted”

Kuulutada välja konkurss vabade ametikohtade täitmiseks järgnevalt:

  • Klassiõpetaja
  • Matemaatika õpetaja
  • Loodusainete õpetaja (bioloogia/keemia/füüsika/loodusõpetus)
  • Inglise keele õpetaja 
  • Eesti keele õpetaja
  • Itaalia keel
  • Haridustehnoloog
  • Kunstiõpetuse õpetaja
  • Eripedagoog
  • Muusikaõpetuse õpetaja
  • Meediaõpetuse valikkursus gümnaasiumis
  • Usundiõpetuse valikkursus gümnaasiumis
  • Kunstiajaloo vaikkursus gümnaasiumis
  • Joonestamise vaikkursus gümnaasiumis
  • Abiõpetaja
  • Õpetaja abi

 Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada hiljemalt 15. juuniks 2018 aadressil Nõmme tee 32, 13426 Tallinn või e-posti aadressil kristiine@kristiine.edu.ee.

Tulevased sündmused:


N 24.05 pärast kolmandat tundi nutimitmevõistlus 4.-6. klassile
R 25.05 pärast teist tundi ÕE koosolek
T 29.05 9. klassi viimane koolikell kell 13.05
K 30.05 abituuriumi tutipäev
N 31.05 abituuriumi viimane koolikell kell 13.05

Lõpuaktused

T 12.06 kell 10.00 1.-4. klassi lõpuaktus
T 12.06 kell 11.00 5.,6.,7.,8.,10 ja 11. klassi lõpuaktus
T 19.06 kell 14.00 9. klassi lõpuaktus
K 20.06 kell 14.00 abituuriumi lõpuaktusLogin

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"