EST ENG RUS

Rendi hinnad

Tasulised teenused

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õppekavaväliste huviringide õppetasude kehtestamine

Tallinna Haridusameti 31.10.2016 käskkiri nr HA-4/54  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 2

  1. Kehtestada alates 1. novembrist 2016 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õppekavaväliste huviringide ühe kuu õppetasud ühele osalejale alljärgnevalt:

Jrk nr

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta €

Käibemaksu määr %

Lõpphind €

1.1.

Kunstiring 2 tundi nädalas

Kuu 14.00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

14.00

1.2. Fotoring 1 tund nädalas Kuu 14.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 14.00

1.3.

Näitering 2 tundi nädalas

Kuu 14.00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

14.00

1.4. Käsitöö, kodundus 2 tundi nädalas Kuu 17.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 17.00
1.5 Kitarriõpetus 1 tund nädalas Kuu 18.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 18.00
1.6 Kooliks ettevalmistus (eelkool) Kuu 25.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 25.00
1.7 Tants, rütmika 1 tund nädalas Kuu 11.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 11.00
1.8 Inglise keele ring 1 tund nädalas Kuu 13.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 13.00
1.9 Aeroobika 1 tund nädalas Kuu 11.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 11.00
1.10 Robootika 1 tund nädalas Kuu 20.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00
1.11   Spordiring 1 tund nädalas  Kuu  11.00  Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes  11.00

Tulevased sündmused:


30.03.2023 Peetsude meisterdamine
27-31.03.2023 Stiilinädal
31.03.2023 Naljapäev; retrodisko vahetunnid


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.