EST ENG RUS

Konkurss vabade ametikohtade täitmiseks

Juhindudes Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg5 ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 22. aprilli 2010 käskkirjast nr 1.1-6/18A ”Tallinna Kristiine Gümnaasiumi personali värbamise ja valiku ning uute töötajate liitmise põhimõtted”

Kuulutada välja konkurss vabade ametikohtade täitmiseks järgnevalt:

  • Klassiõpetaja
  • Matemaatika õpetaja
  • Loodusainete õpetaja (bioloogia/keemia/füüsika/loodusõpetus)
  • Inglise keele õpetaja 
  • Eesti keele õpetaja
  • Itaalia keel
  • Haridustehnoloog
  • Kunstiõpetuse õpetaja
  • Eripedagoog
  • Muusikaõpetuse õpetaja
  • Meediaõpetuse valikkursus gümnaasiumis
  • Usundiõpetuse valikkursus gümnaasiumis
  • Kunstiajaloo vaikkursus gümnaasiumis
  • Joonestamise vaikkursus gümnaasiumis
  • Abiõpetaja
  • Õpetaja abi

 Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada hiljemalt 15. juuniks 2018 aadressil Nõmme tee 32, 13426 Tallinn või e-posti aadressil kristiine@kristiine.edu.ee.

Tulevased sündmused:


E 16.04 Eesti keele riigieksam abituuriumile
T 17.04 Pärast kolmandat tundi NUTIMITMEVÕISTLUSE tutvustus 4.-6. klassile
T 17.04 Kell 16.00 1.-4. klassi Vaba Lava
K 18.04 Mälumängud (pärast kolmandat tundi 5.-7. klass ja pärast neljandat 8.-12. klass)
K 18.04 Eelkooli lõpetamine kell 16.25
N 19.04 Pärast kolmandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
N 19.04 Kell 17.00 lastevanemate üldkoosolek
R 20.04 Pärast teist tundi ÕE koosolek
R 20.04 Pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnidiskoLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"