EST ENG RUS

Üldtegevuskava

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2021/2022 õppeaasta arengueesmärgid ja  peamised tegevused

 

Tulenevalt koroonaviirusest tagada õpilaste ja koolitöötajate turvalisus:

 • Pidev meditsiiniline (kooliõde) tervisekontroll koolimajas alates 07.30 (koolimajja saabudes temperatuuri mõõtmine)
 • Õpilaste ja töötajate vaktsineerimine, kiirtestimine,igapäevane hügieen
 • Koolitöötajate ja õpilaste koolitus/teavitustöö (esimesest koolinädalast)
 • Õpilaste tunniplaan, liikumine, toitlustamine –õpilaste hajutamine koolimajas tihedate kontaktide vähendamiseks

 

Koolidele kehtestatud terviseakaitsenõuete ja koroonaviirusesest tingitud nõuete täitmine haldusfirma poolt

 • Ruumide pidev märgpuhastus ja desinfitseerimine ja koolipere hügieen, et hoida ja säilitada turvaline ja puhas koolikeskkond õpilastele ning töötajatele
 • Kaitsevahendite, desinfitseerimise ning puhastustvahendite varude täpsustamine, tellimine
 • Järjepidev ja süsteemne kooli haldusfirma töö kvaliteedi seire tervisenõukogu,haldusjuhi ja juhtkonna poolt
 • Koostöö koolimaja omanikuga, haldusfirmale lepinguliste kohustuste täpset täitmise meeldetuletamine

 

Töö- ja õppekorralduse erinevate töövormide valmisolek vastavalt eriolukordadele

 • Digipädevusmudeli ja distantsõppe juhendi täiendamine
 • Lõimitud õppeprogrammide väljatöötamine distantsõppe ja karantiini perioodideks
 • DIGIRIIULi süstematiseerimine
 • Riskianalüüsi ja kriisiplaanide kaasajastamine
 • Õpetajate koolitused, õpilaste (algklassid) teavitamine ja ettevalmistus õpikeskkondade kasutamiseks, lapsevanemate teavitamine, sh. lastevanemate koosolekud Teamsis
 • Õpilaste toitlustamise vajaduspõhine ja paindlik korraldus
 • Digioskuste kinnistamiseks vähemalt 3 lõimingupõhise õppe päeva õppeaastal, sh. temaatilised õppekäigud, ülekoolilised projektipäevad, õuesõpe õppekava toetamiseks
 • HEV õpilaste individuaalne arendamine tugispetsialistidega koostöös
 • ROBOAKADEEMIA - EduInnoLab projekti raames Lego WeDo kasutamine tundides ja tutvustamine Tallinna haridusasutustele

 

 

Tulevased sündmused:
Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid