EST ENG RUS

Üldtegevuskava

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi prioriteedid 2020/2021

 

 • Tulenevalt COVID 19 tagada õpilaste ja koolitöötajate turvalisus
 • Koolidele kehtestatud terviseakaitsenõuete ja COVID 19 tingitud nõuete täitmine haldusfirma poolt
 • Vastavalt kriisiplaanidele valmistada õpilased ja õpetajate ette erinevateks õppetöö vormideks COVID 19 tingimustes         
 • Kooli wifivõrgu kaasajastamine ja üleminek Microsoft 365 platvormile
 • Võimalusel jätkata kaasava hariduse ja muutuva õpikäsitluse rakendamist õppetöö osana
 • õpetajate ja õpilaste koosõppimise/õpetamise lõimingud 1-12.klassides
 • HEV õpilaste arendamine ÕPIEDUKESKUSe toel
 • ROBOAKADEEMIAs Lego WeDo lülitamine õppetöösse
 • Paindlikult korraldatud ja veebipõhiste võimaluste kasutamine huvitegevus/programmid/projektid õppekava toetajana
 • Terviseriskide ja turvalisuse tagamine säästliku ja läbimõeldud (majandus)tegevuse kaudu
 • Tihe koostöö ja toetus lapsevanematelt, tagasiside huvigruppidelt, heaoluuküsitlused ning e-arengusvestlused tagavad õpilaste õpipädevuste saavutamise ning stabiilsuse.
 • Oleme avatud koostööle.
 • Vanemad on kaasatud ja toetavad kooli väärtusi, turvalist ning vägivallatut koolikultuuri

 

 

Tulevased sündmused:Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"