EST ENG RUS

ABIKS LAPSEVANEMALE


Soovitame lugeda:
Michael Winteroff "Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid". See on hoiatav raamat, mida iga lapsevanem peaks lugema.

Tervise Arengu Instituudil on valminud õppematerjal lasteavanematele. Vanemlikud oskused pole kaasasündinud, vaid õpitavad ja arendatavad. Paljudel juhtudel vajavad vanemad abi  lapsega keeruliste vestluste läbiviimisel.
Selleks on hea abimees Tark Vanem koduleht  http://tarkvanem.ee/nouandla/oppevideod/
 
Alkomüütide videod lastevanematele leiab ka on TAI youtube’st
 
Infot lapse digimaailmas orienteerumise kohta:
 
 
Kasulikke linke leiad SIIT

Tervise Arengu Instituudi käsiraamat "VEPA kodu" https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018

Artikleid Õpetajate Lehest: 

Vale vabakasvatuse ohver ehk sotsiaalne beebi

Kas kodutöid antakse tõesti liiga palju?

Kuidas toime tulla agressiivse lapsega - Kätlin Konstabel 

 

ÜLDKOOSOLEKVähemalt korda aastas toimub kooli lastevanemate üldkoosolek, millele järgnevad koosolekud klassides. Klassijuhatajad korraldavad klassikoosolekuid vastavalt vajadusele. Oluline informatsioon edastatakse lastevanemate üldkoosolekul, pidevalt edastatakse infot kooli kodulehekülje kaudu vanemate e-posti aadressile. Infot õppeedukuse kohta saavad lapsevanemad E-kooli, hinnetelehtede, õpilaspäeviku ning tunnistuse kaudu. Sidepidamisvahendiks õpetaja ja lapsevanema vahel on õpilaspäevik, e-kool, e-post ja telefon. Õpilase käitumise ja õppimise probleemidest vestlevad klassijuhataja ja direktsiooni liikmed lapsevanemaga individuaalselt.

Sissetulekust sõltuvad toetused

 

ÕIGUSKANTSLER

 

Õiguskantsler on põhiseaduse kohaselt ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon. Õiguskantsleri institutsioon ei ole seadusandliku, täidesaatva ega kohtuvõimu osa, ta ei ole poliitiline ega õiguskaitseasutus. 

Õiguskantsleri Kantselei
Kohtu 8
15193 Tallinn
Telefon: 693 8400
Faks: 693 8401
E-post: info@oiguskantsler.ee

 

KRISTIINE LINNAOSA LASTEKAITSE TALITUS

 

Lastekaitse peaspetsialist – Merle Priimäe

Vastuvõtt: E 14.00-18.00 ja N 9.00-13.00

Tel 645 7135 
merle.priimae@tallinnlv.ee

Laste hoolekandega seotud üldised küsimused, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine.

Vanemspetsialistide vastuvõtt:

E 9.00–13.00 ja 14.00–18.00
N 9.00–13.00 ja 14.00–17.00

Lastekaitse vanemspetsialist –  Katrin Pent

Te.l 645 7147
katrin.pent@tallinnlv.ee 

Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, peretoetuste ümbermääramine, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine ning juhtumitöö kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist Liina Virks

Tel. 645 7145
liina.virks@tallinnlv.ee

Vanemliku hoolitsuseta, asendushooldusel ning eestkostel olevate laste elu korraldamine ja järelvalve, juhtumitöö kriisiperedega; hooldajatoetus puudega lapse vanemale, lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele.

Lastekaitse vanemspetsialist Maire Kohan

Tel. 645 7114
maire.kohan@tallinnlv.ee

Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, töö alaealiste õigusrikkujate, koolikohustuse mittetäitjate ning riski- ja kriisiperedega.

 

ABIMATERJAL VÄÄRKOHTLEMISE KOHTA

 

Ma tahan tänada kõiki osavõtlikke ja hoolivaid lapsevanemaid, kelle igapäevane tähelepanelikkus aitab võidelda meie lapsi ähvardada võivate ohtudega ning muuta nii meie laste elu turvalisemaks. Hiljutisel kohtumisel murelike emadega selgus tõsiasi, et paljud ei tea siiski, kuidas oleks õige lastega seotud ohtude
korral käituda. Nii olen lasknud koostada meile kõigile nn käitumise ABC juhuks, kui on tekkinud kahtlus, et teie laps võib olla langenud väärkohtlemise küüsi. Jagage seda kõigiga, kellel võiks sellest abi olla – lapse abistamisel on kõige olulisem peatada lapse edasine väärkohtlemine!

Andres Anvelt, Justiitsminister

Abimaterjal on kättesaadav siin 

 

HARIDUSLIKUD ERIVAJADUSED KOOLIEALISTEL LASTEL

 

Abimaterjal asub SIIN!

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevВойти

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"