EST ENG RUS

Eksamid

2017/2018 riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. klass
 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) –  29. mai 2018
 1. klass
 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

7.klass – üleminekueksam (4. juuni 2018)

 1. klass – loovtöö (kaitsmine 12.-16. märts 2018)

10.klass – üleminekueksam (4. – 6. juuni 2018)

 1. klass – koolieksam (4.-8. Juuni 2018)
 2. klass – uurimistöö (kaitsmine 5.-8. juuni 2018)
 3. klasside iseseisva töö nädal - 2.-4. mai

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt leiab:

 1. Riigieksamite vormid ja ajad
 2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, ajad ja vormid
 3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tulevased sündmused:


Войти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"