EST ENG RUS

Hindamise juhend

Õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord.

Gümnaasium

Põhikool

 

KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg

22. oktoober - 28. oktoober 2018

II vaheaeg

24. detsember 2018 - 6. jaanuar 2019

III vaheaeg

25. veebruar - 3. märts 2019

IV vaheaeg

19. aprill - 28. aprill 2019

Suvevaheaeg

12. juuni 2019 - 31. august 2019

Koolivaheaeg ja trimestrite hinnete väljapanek ei lange kokku

 

TRIMESTRITE JA POOLAASTATE HINDAMINE PÕHIKOOLIS

 

I kooliaste       (1-3. klass)

I poolaasta hinnangud  25. jaanuar 2019

II poolaasta hinnangud  7. juuni 2019

Kujundav hindamine  e-kooli tunnistusel 

 

4.-5 klassis andeainetes (muusika, kunst, töö- ja tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) kujundav hindamine

Hinnangud e-kooli tunnistusele 25. jaanuar ja 7. juuni 2019

 

II ja III kooliaste (4-9. klass)

I trimestri lõpp 30.november 2019

II trimestri lõpp 15. märts 2019

III trimestri lõpp 7. juuni  2019

 

I poolaasta lõpp 25. jaanuar 2019

II poolaasta lõpp 7. juuni 2019

 

2018/2019 õppeaasta lõpeb 11. juuni 2019

 

Kursuste lõpuajad gümnaasiumis 

1 tund nädalas

7. juuni

 

 

 

 

 

2 tundi nädalas

25. jaan

7. juuni

 

 

 

 

3 tundi nädalas

26. nov

11. märts

7. juuni

           

 

 

4 tundi nädalas

9. nov

21. jaan

28. märts

7. juuni

 

 

5 tundi nädalas

20. okt

15. dets

16. veeb

13. apr

7. juuni

 

6 tundi nädalas

8. okt

23. nov

14. jaan

22. veeb

12. apr

7. juuni

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 riigieksamite vormid ja ajad

 eesti keel        (kirjalik)                                                                       2. aprill 2019
 inglise keel     võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)                          6. mai 2019

 inglise keel     võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)                         7–10. mai; 3. mai 2019
 matemaatika   (kirjalik)                                                                      24. mai 2019

 

 Koolieksam 12. klass                                                                        4.-8. juuni 2019

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik)                                                      3. juuni 2019
matemaatika (kirjalik)                                                10. juuni 2019
valikeksam  (kirjalik)                                                   13. juuni 2019

(bioloogia, keemia, füüsika, geograafia,

ajaloo, ühiskonnaõpetus või

inglise/vene keeles võõrkeelena)

valikeksam võõrkeel (suuline)                         13-14. juuni 2019

 

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. klassi:
      eesti keel (kirjalik)                                                  8. mai 2019
       matemaatika (kirjalik)                                            15. mai 2019

 

 1. klassi:
      loodusõpetus (kirjalik)                                           2. oktoober 2018

 

 1. klassi:
      eesti keel (kirjalik)                                      14. mai 2019
       matemaatika (kirjalik)                                            21. mai 2019
   
 2. klassi:
     loodusõpetus (kirjalik)                                            25. september 2018

 

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004

 

Üleminekueksamid

7.klass                                                                         3-6. juuni 2019

10.klass                                                                       3- 6. juuni 2019

 

Loovtöö ja uurimistöö kaitsmine

 1. klass 11-15. märts 2019
 2. klass 24.mai 2019
 3. klassideiseseisva töö nädal 29.-30. aprill

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevВойти

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"