EST ENG RUS

Rendi hinnad

Tasulised teenused

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õppekavaväliste huviringide õppetasude kehtestamine

Tallinna Haridusameti 31.10.2016 käskkiri nr HA-4/54  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 2

  1. Kehtestada alates 1. novembrist 2016 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õppekavaväliste huviringide ühe kuu õppetasud ühele osalejale alljärgnevalt:

Jrk nr

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta €

Käibemaksu määr %

Lõpphind €

1.1.

Kunstiring 2 tundi nädalas

Kuu 14.00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

14.00

1.2. Fotoring 1 tund nädalas Kuu 14.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 14.00

1.3.

Näitering 2 tundi nädalas

Kuu 14.00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

14.00

1.4. Käsitöö, kodundus 2 tundi nädalas Kuu 17.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 17.00
1.5 Kitarriõpetus 1 tund nädalas Kuu 18.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 18.00
1.6 Kooliks ettevalmistus (eelkool) Kuu 25.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 25.00
1.7 Tants, rütmika 1 tund nädalas Kuu 11.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 11.00
1.8 Inglise keele ring 1 tund nädalas Kuu 13.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 13.00
1.9 Aeroobika 1 tund nädalas Kuu 11.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 11.00
1.10 Robootika 1 tund nädalas Kuu 20.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00
1.11   Spordiring 1 tund nädalas  Kuu  11.00  Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes  11.00

Tulevased sündmused:


E 19.11 pärast seitsmendat tundi ÕE koosolek
T 20.11 pärast neljandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
T 20.11 pärast viiendat tundi 5.-8. klassi mälumäng
T 20.11 kolmas tund 5.-8. klassi Koidulauliku konkursi koolivoor
T 20.11 neljas tund 9.-12. Koidulauliku konkursi koolivoo
K 21.11 pärast neljandat tundi 9.-12. klassi mälumäng
N 22.11 1.-4. tund algklasside kadrikarneval
R 23.11 pärast teist tundi ÕE infominutid
R 23.11 vahetunnidisko pärast neljandat ja viiendat tundi
R 23.11 kell 17.00 VABA LAVA
Войти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"