EST ENG RUS

KINNITATUD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi

direktori 21.01.2019

käskkirjaga nr 1.1-6/1

 

ÕPILASTE TOITLUSTAMISE KORD

 

 

1Üldosa

1.1. Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel.

1.2. Nädalamenüü on paigutatud kooli kodulehele kristiine.edu.ee.

 

2. Toitlustamine

2.1. Toitlustamine toimub vastavalt õppekorraldusele, õpilaste tunniplaanile ja päevakavale.

2.2. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele on lõunasöök tasuta.

 

3. Toitlustamise korraldamine.

3.1. Aineõpetaja jälgib ja korraldab, et õpilased jõuaksid õigeaegselt söögisaali.

3.2. Õpilane registreerib ja seega tellib e-õpilaspiletiga lõuna.

3.3. Õpilasel on võimalus valida iseteenindavalt toiduletilt sobiv toiduportsjon.

3.4. Toitlustamist korraldab Koolitoitlustuse OÜ. E-post: tiit@koolitoitlustus.ee.

3.5. Vastavalt programmile „Koolipiim” on õpilasel õigus juua piima 200 grammi päevas.

3.6. Vastavalt programmile „Koolipuuvili“ jagatakse tasuta 1 - 5 klassi õpilastele puu- ja juurvilja.

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevВойти

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"