EST ENG RUS

Seoses õpilaste arvu pideva suurenemisega ootavad Tallinna Kristiine Gümnaasiumi toredad õpilased ja sõbralik kollektiivi tööle uusi vahvaid inimesi, eriti ootame eripedagooge, psüholooge, õpiabi õpetajaid, klassiõpetajaid, eesti keel ja kirjanduse õpetajaid ning matemaatika õpetajaid.

Vahvas meeskoonas on nii suurte kogemustega toetavaid kolleege ja ka noori, kes on valmis alustama väärikat õpetajatööd.

Meil töötavad ja samaaegselt omandavad kõrgharidust mitmed noored õpetajad, sest võimaldame neile paindliku töögraafiku.

Kuna meie kool on ka ülikoolide praktikakool ning meil on pädevad õpetajad, siis on võimalus koolis teha ka praktika.

 

Täiendav info: kristiine@kristiine.edu.ee või telefonidel 6513 032; 5164 531

 

 

Konkurss vabade ametikohtade täitmiseks

Juhindudes Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg5 ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 22. aprilli 2010 käskkirjast nr 1.1-6/18A ”Tallinna Kristiine Gümnaasiumi personali värbamise ja valiku ning uute töötajate liitmise põhimõtted”

Kuulutada välja konkurss vabade ametikohtade täitmiseks järgnevalt:

  • klassiõpetaja
  • loodusainete õpetaja (bioloogia/keemia/füüsika/loodusõpetus)
  • muusikaõpetuse õpetaja – osaline koormus
  • inglise keele õpetaja 
  • eesti keele õpetaja
  • logopeed/eripedagoog/õpiabi õpetaja
  • kunstiõpetus/kunstiajalugu/joonestamise valikkursus gümnaasiumis
  • meediaõpetuse valikkursus gümnaasiumis
  • usundiõpetuse valikkursus gümnaasiumis
  • infojuht/haridustehnoloog
  • Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Kandideerija avaldus, CV, soovituskirjad ja haridust tõendavad dokumendid esitada hiljemalt 07. juuniks 2019 aadressil Nõmme tee 32, 13426 Tallinn või e-posti aadressil kristiine@kristiine.edu.ee. Konkursi tulemustest teavitatakse osalejaid hiljemalt 20. juuniks 2019.

Tulevased sündmused:Войти

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"