EST ENG RUS

Eelkool 2022/23

Eelkool alustab tööd 28. septembrist ja kestab 19. aprillini.  Registreerimine toimub kooli kodulehel oleva lingi kaudu SIIN ajavahemikul 05.09.2022 - 16.09.2022

Õppetöö hakkab toimuma kord nädalas kolmapäeviti kell 16.25-18.05. Õppetegevus toimub alushariduse õppekava alusel. Kõikidel õppepäevadel toimub kolm erinevat õppetegevust: emakeel, matemaatika ning vaheldumisi valikus liikumine, kunst ja muusika. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja 21.detsembril.

Ootame õpilasi hiljemalt 16.20-ks. Õppejuht või õpetajad võtavad õpilasi vastu koolimaja ukse ees, kes lähevad koos õpilastega garderoobi.

NB! Lapsevanemaid koolimajja ei lubata. 

Lapsele palume kaasa panna: pinal, milles on 2 teritatud harilikku pliiatsit; värvilised pliiatsid (mitte vildikad); kustukumm,  käärid, liimipulk, A4 suuruses õpimapp ning vahetusjalanõud.

 

 

VÄLJAVÕTE 

Tallinna Haridusameti 16.05.2019 käskkiri nr HA-4/36 Tallinna munitsipaalkoolide huviringi "Kooliks ettevalmistamine" õppetasu kehtestamine

 

Kooliks ettevalmistamine

3 tundi nädalas (õppetunni pikkus 30 minutit) - kuutasu õpilase kohta 30 eurot;

Üldhariduskoolides kehtestatud õppekavaväliste huvitegevuste hinnakirjad on kuupõhised õppeteenuse tasud. Tasu arvestamisel on sisse arvestatud koolivaheajad ja riiklikud pühad ning seetõttu ei tehta nendel perioodidel tasaarveldusi.

 

Kooliks ettevalmistamise huviringi korraldamine ei ole üldhariduskooli põhifunktsioon,

vaid 6 kuni 7 aastaste laste ettevalmistamine kooliks on koolieelsete lasteasutuste ülessanne tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusest nr 97 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".  Eelkooli ringist osavõtt on vabatahtlik ning ei taga õppekohta koolis, kus laps eelkooli huviringis osales. Kõigile Tallinna linna lastele on tagatud elukohajärgne 1. klassi õppekohta, k.a seni kodus viibinud lapsele, ilma eelkooli ringi läbimiseta

 

Tulevased sündmused:


30.03.2023 Peetsude meisterdamine
27-31.03.2023 Stiilinädal
31.03.2023 Naljapäev; retrodisko vahetunnid


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.