logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS

Hindamise juhend

Õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord.

Gümnaasium

Põhikool

 

Põhikoolis alates 2016/2017 kolm hindamisperioodi

Koolivaheaeg ja trimestrite hinnete väljapanek ei lange kokku

 

I-II klasside kujundava hindamise ekooli tunnistused

I POOLAASTA 01.09.2016 - 20.01. 2017

II POOLAASTA 21.01. 2017- 06.06. 2017

 

III-IX klasside TRIMESTRITE  lõpp ja hinnete väljapaneku ajad 2016/2017. ÕPPEAASTAL

I trimester 01.09 - 27.11.2016

II trimester 28.11- 5.03. 2017

III trimester 06.03- 06.06.2017

 

I kooliaste 1. -3. klass

1. ja 2. klass Numbrilist hindamist ei toimu. Õpilase teadmistele, oskustele ja pädevustele antakse poolaasta (jaanuarikuu 3.nädalal) ja õppeaasta lõpul kirjalikult õpitulemustest lähtuvad hinnangud e-koolis. 

3. klass Pannakse välja trimestri- ja aastahinded. Trimestrihinded e-koolis. Tunnistus õppeperioodi lõpul. Kujundav hindamine andeainetes: kunst, muusika, kehaline kasvatus.

II kooliaste 4.-6. klass

Pannakse välja trimestri- ja aastahinded. Trimestrihinded e-koolis. Tunnistus õppeperioodi lõpul.

III kooliaste 7. -9. klass

Pannakse välja trimestri- ja aastahinded. Trimestrihinded e-koolis. Tunnistus õppeperioodi lõpul.

KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMISE AJAD 2016/2017. ÕPPEAASTAL

Gümnaasium

1 tund nädalas

30.juuni

 

 

 

 

 

2 tundi nädalas

27. jaan

30. mai

 

 

 

 

3 tundi nädalas

25. nov

3. märts

30. mai

           

 

 

4 tundi nädalas

4. nov

20. jaan

31. märts

30. mai

 

 

5 tundi nädalas

21. okt

16. dets

17.veeb

7. apr

30. mai

 

6 tundi nädalas

14. okt

25. nov

20. jaan

3. märts

21. apr

30. mai

 

 

 

 

 

 

 

 


Õppetöö lõpeb 6. juunil 2017

Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt leiab:

  1. Riigieksamite vormid ja ajad
  2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, ajad ja vormid
  3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tulevased sündmused:


Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333