EST ENG RUS

Juhendid

 

Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

Ajaloo koolieksami eristuskiri

Bioloogia koolieksami eristuskiri

Füüsika eksami eristuskiri

Geograafia koolieksami eristuskiri

Inimese- ja ühiskonnaõpetuse eristuskiri

Keemia eksami eristuskiri

Kunsti- ja muusikaajaloo koolieksami eristuskiri

Meediaõpetuse eksami eristuskri

Eelkooli avalduse vorm

Evakuatsiooni läbiviimise juhis

Tulekahju korral tegutsemise juhend

Uurimistööde koostamise juhen (Microsoft Office´i põhjal)

Uurimistöö retsenseerimise juhend

Raamatukogu kasutamise kord

Loovtöö läbiviimise juhend

Uurimistööde läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord

Põhikooli õpilase hindamise- ja järgmisesse klassi üleviimise kord

Gümnaasiumi õpilaste teadmiste ja oskuste ning käitumise hindamise põhimõtted ja kord

Ürituste ja väljasõitude korraldamise kord

Individuaalse ÕK järgi õppimise kord

Õpilase kodukord 

Õpilase ja koolitöötaja vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise kord

Hariduslike erivajadustega õpilaste nõustamise ja õppe korraldus

Arvutiklassi kasutamise kord

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord, esmase õpilaspileti tellimise juhend ja duplikaadi tellimise juhend, NB! Teatame Teile, et alates 1. jaanuarist 2018 muutub Valnese e-õpilaspileti hind. Uus hind on 3.50, millele lisandub käibemaks 20%, seega on õpilaspileti uus hind koos maksudega 4.20 EUR.

Referaadi vormistamise juhend

E-arenguvestluse läbiviimise juhend

Tugiteenused

Andmekaitse põhimõtted

Dokumentide vaatamiseks võib olla vajalik Adobe Readeri olemasolu. Vajadusel saab seda alla laadida siit.

Tulevased sündmused:


JÕULUD KRISTIINE GÜMNAASIUMIS

E 17. 12 kell 10.15
1.a, 1.b, 1.d, 2.a, 2.c,2.b
E 17.12 kell 12.15
1.c, 2.d, 4.b, 4.c, 4.d
T 18.12 kell 11.00
3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a
T 18.12 kell 17.00 5.-7. klass
K 19.12 kell 18.00 8.-12. klass
17.12-19.12 vahetundidel jõulukohvikud
R 21.12 kell 11.00 Kontsert Rootsi-Mihkli kirikusLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"